Архіватори - реферат

заняття № 30 лекція Курс 1 ТЕМА: Загальна черта програм архіваторів Викладач: Єреміца В.Д.

При експлуатації компьютер'ютера з різних обстоятельств можливе пошкодження або втрата інформації на магнітних дисках.

Це може відбутися внаслідок як фізичного пошкодження дисків, так і пошкодження інформації вірусом. І тому для зменшення втрат в таких випадках, потрібно Архіватори - реферат мати архівні копії файлів.

Для отримання копій файлів, використовують команди копіювання MS DOS. Але в цьому випадку копії будуть займати багато місця, що змушує мати велику кількість дискет. Більш доцільно використовувати для створення архівних копій спеціально розроблені програми. В чому ж полягає ефект таких програм:

1. Заархівовані архіватором програми займають Архіватори - реферат в середньому від 20 до 90% свого початкового обсягу,що дозволяє на тій же кількості носіїв зберігати більшу кількість інформації.

2. Архіватор об'єднує групу програм під одним іменем, що дозволяє запобігати втраті деяких файлів.

3. Можливе поновлення в архіві тільки нових версій файлів.

4. Архіватор зберігає в архіві імена каталогів та файлів.

5. Надає можливість написання коментарів Архіватори - реферат до архіву.

6. Користувач створює архівні файли.

Одна з перших програм, яка була розроблена в 1985р фірмою SYSTEM ENHANCEMENT ASSOCIATOS (SEA), отримала назву - ARG. Вона створювала файли з розширенням ARG. Літом 1986р фірма PKWARE створила пакет з архіватора PKARC та розархіватора PKXARS.m програми працювали швидше. В 1988р Архіватори - реферат з'явилась нова програма LZHARC.COM, створена Аруасі Йошизакі, і яка забезпечувала високу щільність стиску, але працювала повільніше. В 1990р була розроблена програма ARJ Роберта Янга, яка пропонувала 5 способів архівації,! величавый' допоміжний сервіс. Ви познайомитесь з роботою програм PKZIP.PKUNZIP та ARJ.

Програми PKZIP ТА PKUNZIP

З дозволу фірми (PKWARE Inc Архіватори - реферат) дані програми можуть вільно використовуватись, копіюватись та розповсюджуватись всіма бажаючими. Економія пам'яті для збереження копії при використанні цих програм складає приблизно 60-70% для текстових файлів та 20-30% для файлів, що виконуються. Програма PKZIP дозволяє створити архівний файл, добавляти туди нові файли, знищувати файли з архіву, переглянути файли, що містяться в Архіватори - реферат архіві. Програма PKUNZIP дозволяє витягувати файли з архіву та перглядати файли, що містяться в архіві. Програми PKZIP та PKUNZIP використовують розширення імені *.zlp. При виконанні програми без параметрів видаються відомості про параметри відповідної програми. Разом з вказаними програмами використовуються програма ZIP2EXE, яка дозволяє з архівного файлу створити Архіватори - реферат файл з розширенням *.ехе, який при виконанні проводить автоматичну розархівацію.

ДЕЯКІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ - АРХІВАТОРІВ

1. Архівація всіх файлів поточного каталогу: PKZIP ім'я архівного файлу.

2. Архівація вказаних файлів: PKZIP ім'я архівного файлу, Імена файлів.

Імена файлів розділяються пропуском. В іменах дозволяється використовувати символи ''*'' та "Р".

3. Повна Архіватори - реферат розархівація файлів в поточному каталозі: PKUNZIP - ім'я архівного файлу.

4. Повна розархівація у вказаний каталог: • PKUNZIP ім'я архівного файлу, Ім'я каталогу.

5. Перегляд вмістимого архівного файлу: PKUNZIP-VN Ім'я архівного файлу.

7. Часткова розархівація архівного файлу: PKUNZIP ім'я архівного файлу, Імена файлів.

ПРОГРАМА PKZIP

Повний формат команди Архіватори - реферат архівації має вигляд:

PKZIP режим , ім'я архівного файлу [імена файлів]

ім'я архівного файлу - задає ім'я файлу, що обробляється. Цей файл може не існувати, в цьому випадку він автоматично створюється. Якщо розширення не вказано.то автоматично задається *.zip.

Імена файлів - задаються імена, що заносяться в архів, знищуються в архіві Архіватори - реферат і т.д. Якщо імена не задані.то для режиму -v визначаються всі файли, а для всіх інших режимів.крім режиму -d, означає всі файли із поточного каталогу.

ПРИКЛАД:

pkzip prof -s parol *. - помістити в архівний файл prof всі файли. без розширення з поточного каталогу та задати Архіватори - реферат пароль parol.

Якщо програма не знаходить файлів, які потрібно помістити в архів, то на екран видається повідомлення: PRZIP:

nothing to do (PKZIP: немає роботи)

Якщо програма не знаходить імені архівного файлу то видається повідомлення:

PKZIP:can't flnd: (РК21Р:відсутній файл)

Якщо не вистачає місця на диску, то на екран Архіватори - реферат видається повідомлення:

PKZIP:disk full

(PKZIP:He вистачає місця на диску)

ПРОГРАМА PKUNZIP

Програма призначена для витягнення файлів з архіву. Формат команди слідуючий:

PKZIP режим ім'я архівного файлу Імена файлів

Правила написання параметру "режим", "Імені архівного файлу" такі ж, як і для програми PKZIP;

імена файлів - вказуються імена, які Архіватори - реферат потрібно витягнути з архіву і помістити на диску. В імені файлу дозволяється використовувати символи “*” та "і".

Режими роботи програми PKUNZIP слідуючі:

· х - витягнення файлів з архіву (повна розархівація), цей режим виконується, якщо не задано ніякого режиму;

· о - заміна Існуючого файлу на диску:

· v - перегляд списку файлів в архіві;

· t - перевірка цілосності Архіватори - реферат архіву;

· n - файли з архіву витягаються з більш новою версією, або якщо на диску їх немає;

· d - відновлення каталогів при розархівації із архіву;

· с - вивід вмістимого файлу із архіву на екран;

· р - вивід вмістимого файлу Із архіву на принтер;

· s - задання паролю при витягненні файлу із Архіватори - реферат архіву.

Режим -v відповідає режиму -v програми PKZIP. Отже перегляд списку файлів можливо виконувати з допомогою програми PKZIP та PKUNZIP.

При виводі на екран вмістимого файлу із архіву надаються слідуючі можливості:

1) призупинення виводу Інформації напором комбінації клавіш [Ctrl-S], повторний напор продовжує вивід Інформації;

2) завершити вивід на екран можливо Архіватори - реферат, якщо натиснути комбінацію клавіш [Ctrl-C];

3) в режимі -с може задаватись допоміжний параметр М, який робить паузу після заповнення екрану. В цьому випадку в останній стрічці екрану виводиться слово "More" і яка частинна файлу у відсотках) вже виведена на екран. Тоді дoзвoляєтьcя використовувати слідуючі клавіші:

[Space Bar]- вивести наступний екран;

[Enter Архіватори - реферат] - вивести наступний рядок файлу:

[Esc] - завершити вивід даного файлу;

[Ctrl-C] - завершити вивід всіх файлів на екран.

Режим -d використовується в тому випадку, якщо в програмі PKZIP використовувались режими -s та -р.

ПРОГРАМА ARJ

Загальний формат команди:

ARJ [-(КЛЮЧ),-(КЛЮЧ)...] ім'я архівного файлу, імена файлів.

На відміну Архіватори - реферат від програм PKZIP та PKUNZIP, режими вказуються без знаку ''-''.

Ключ - параметр, що задає допоміжні дії. Їх може бути декілька. Перед ключем повинен бути знак "-'' або"/". Для ARJ існують слідуючі режими;

· а - добавити файли в архів;

· с - добавити коментар в архівному файлі;

· о - упорядкувати файли в архіві;

· р - надрукувати вмістимо Архіватори - реферат файлу ^із архіву на принтер;

· г - забрати шлях в імені файлу:

· s - вивести вмістимо файлу Із архіву на екран;

· j - об'єднати два архівні файли;

· w - знайти текстову стрічку в архіві;

· n - перейменувати файли в архіві:

· m - перенести файли в архів:

· d - знищити файли в архіві;

· t - перевірка Архіватори - реферат цілосності архіву;

· e - витягнути файли з архіву;

· u - добавити змінені файли;

· f - оновити файли в архіві;

· v - вивести перечень повних імен файлів в архіві;

· i - вивести перечень .файлів в архіві;

· x –розархівувати файли з каталогами.

Значення ключів слідуючі:

- c - не перевіряти тимчасову мітку;

- n - тільки нові файли:

- d - із знищенням (переміщенням);

- z Архіватори - реферат - включити підкаталоги;

- e - виключити шлях в імені файлу;

- u - добавити файли (нові 1 більш нові);

- f - поновити існуючі файли.

Режими v та 1 - вивід списку файлів, в режимі v виводиться повна інформація про файли, а в режимі l -імена файлів виводяться без шляху доступу до их.

Ключ d працює Архіватори - реферат одночасно з режимом d аналогічно режиму т, але перед знищенням файлів буде запит на підтвердження про знищення файлу.

Ключі u та f використовуються з режимами розархівації і виконують функції аналогічні режимам u та f.

Ключ v дозволяє створювати відразу декілька архівних файлів, щоб записати потім на дискету. Біля ключа можливо Архіватори - реферат ставити розмір архівного файлу, наприклад: vSOOOO (Що означає -архівний файл буде мати розміри не більше 50000 б). Якщо архів має більший розмір, то він створюється під розширенням А01 і т.д. Якщо біля v задати 360-це означає дискета розміром 360'Кбт,1200-1.2 Мбт.

Ключ m дозволяє встановити вид стиску при архіваціі Архіватори - реферат.КомбінаціІ ключа слідуючі: МО - стиск не проходить; МІ - максимальний стиск (швидкість мала); М2 - менший стиск (більша швидкість); МЗ - висока швидкість.але менший стиск; М4 - сама висока швидкість, але самий малий стиск.

Клю.чі je, jel використовуються разом з командами архівації. Ключ je використовується, якщо потрібно підтвердження відповіді на Архіватори - реферат запит про саморозархівацію, ключ jel застосовується, якщо не потрібно підтвердження на саморозархівацію.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Які Ви знаєте програми архіватори?

2. Загальний формат команди архівації в програмі PKZIP.

3. Перерахуйте режими програми PKZIP.

4. Перерахуйте режими програми PKUNZIP.

5. Яка різниця між режимами u та f?

6. Яка інформація видається в режимі -v?

7. Перерахуйте режими програми ARJ.

8. Перерахуйте ключі Архіватори - реферат програми ARJ.

ЛІТЕРАТУРА

1. Фигурнов В,3. IBM PC для юзера.- М.: Финансьі й статистика, ЮНИТИ. 1992.- 365 с.

2. Персональньій компьютер для всех в 4-х книжках, кн. .1, Хранение й обработка инфы (А.Я.Савельев, Б.А.Сазонов, С.З.Лукьянов), Вьісшая школа, 199ЇГ. - 191 с.

3. Персональньій компьютер для всех в 4-х книжках Архіватори - реферат, кн.2,ПодгОтовка й редактироваеие документов (А.Я.Савельев, Б.А.Сазонов, С.З.Лукьянов), Вьісшая школа 199ЇГ. - 207 с.

4. Персональньій компьютер для всех в 4-х книжках, кн.З.Создание й внедрение баз даньіх (А.Я.Савельев, Б.А.Сазонов, С.З.Лукьянов), Вьісшая школа 1991г. - 160.

5. Персональньій компьютер для всех в 4-х книжках Архіватори - реферат, кн.4, Вьічислительньіе й графические способности (А.Я.Савельев, Б.А.Сазонов, С.З.Лукьянов), Вьісшая школа 1991г. - 207 с.

6. Злектронньіе вьічислительньіе машиньі: В 8 кн. Кн. 1 Введение в ЗВМ: Практ. пособие для вузов ( А.Я. Савельев, Б.А. Сазонов й др. Под редакцией А.Я.Савельева). - М .: Вьісшая школа, 1991. -160 с.

7. Злектронньіе Архіватори - реферат вьічислительньіе машиньі: в 8 кн. Кн. 2. Основьі информатики: Практ. пособие для вузов (А.Я. Савельев,Б.А. Сазонов, З.К.Скуратович, Н.М.Когдов; ПоДред. А.Я. Савельева).-М.: Вьісшая школа, 1991.-159 с.

8. Г.Франкен. MS DOS 5.0... для юзера. -К: Торгогово-издательское бюро BHV, 1992. - 513 с.

9. Калабин С.И., Голик Л.В Архіватори - реферат.,Пустовит А.В., Козакова Е.В. Справочник юзера IBM PC. -К: КП "Техинком" МИП "Арфа", ' 1991.-112 с.

10. Поґорельій С.Д., Новиков Б.В. Утилитьі для персональньіх ЗВМ. -К: .Научно-производственное предприятие ИНТЕРЗВМСИСТЕ МА, 1991. - 224 с.

11. Зкслер А. Б. Архиваторьі (Проґраммьі для хранения й обработки инфы в сжатом виде). - М: Маленькое Архіватори - реферат предприятие "Алекс", 1992. - 150 с. 12. Компьютер Пресе. -М: 1994; N 1-5


armeniyu-posetit-duhovnij-lider-vseh-ezidov-mira-rossijskaya-blagotvoritelnost-v-zerkale-smi.html
armirovanie-pliti-rulonnimi-setkami.html
armiya-bolnica-i-tyurma.html